donderdag 30 januari 2014

vlag


Stel, je hebt een firma die 5miljard free cash flow genereert, volgens de standaard definitie. 
Mooi.Dan volgt de kwestie, wat doet het management met die 5 miljard?  m.a.w. hoe ziet de kapitaal allocatie eruit.

Stel,
* 1 miljard dividend.
* 1 miljard bijgehouden of schulden terugbetaald
* 3 miljard  inkoop eigen aandelen. 


Echter,  op de balans staan er ongeveer evenveel aandelen als vorig jaar, en evenveel als het jaar voordien. Dus de 3 miljard is in rook opgegaan.


Niet opgestookt natuurlijk, wel voor drie miljard eigen aandelen ingekocht, maar die aandelen werden dan gratis uitgedeeld aan het personeel. 

Die aandelen, via opties,  zijn dus een deel van de loonkosten.
 
Dan stelt zich de kwestie: was er eigenlijk 5 miljard free cash flow,  of moeten we deze loonkosten niet als expenses beschouwen en aftrekken van de earnings....  en  aldus eindigen bij FCF van  2 miljard?Deze rode vlag zien,  vereist een milde vorm van second level thinking.
  

Met dank aan Warren Buffett : 

"If stock options aren't a form of compensation, what are they? If compensation isn't an expense, what is it? And, if expenses shouldn't go into the calculation of earnings, where in the world do they go?"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten