vrijdag 20 juni 2014

chef probleem


Goeroe heeft in zijn testament geschreven dat de nalatenschap voor zijn vrouw moet worden geïnvesteerd in 90% SPY en 10% short term US bonds. 


Niet alleen heeft goeroe al heel vaak uitgelegd waarom dat zo is, er verschijnen ook haast wekelijks academische studies dat particulieren veel te onbekwaam zijn om te beleggen.
Simpel te bewijzen met broker uitreksels en zo.

Particulier zou beter low cost trackers kopen.  Zoals goeroe dus al jaar en dag preekt voor 90% van de speculanten

Vermogen opbouwen is 1 ding,  een verstandige keuze maken om zo productief & lucratief mogelijk te werken tijdens je periode als "actieve" op de arbeidsmarkt, is mogelijk een nog veel belangrijker ding.  Enfin, toch voor mij. 


Als we op dezelfde manier redeneren als de academici  en naar de statistieken kijken , zouden we zonder twijfel kunnen zeggen:

"18-jarige kan beter geen universitaire studies wiskunde/fysica/Ir. aanvatten".

Ik denk niet dat ik me ver uit het venster leun, als ik beweer dat 90% van de 18-jarigen het moeilijk zouden hebben op die studiebanken.


En toch studeren jaarlijks wereldwijd duizenden  wiskundigen/fysici/Irs af, die tegen alle statistisch bewijs in toch de studies enkele jaren eerder hadden aangevat.
Pakweg de helft van zij die zich geroepen voelden. 

En die afvielen, hebben vaak iets bijgeleerd dat op geen enkele andere manier te leren viel, namelijk dat die studies niets voor hen zijn.


Heeft wellicht met de sample groep te maken,  er is een soort van natuurlijke pre-selectie voordien, je zal liefst niet te veel buizen voor wiskunde en wetenschappen meeslepen bv. en een minimum aan interesse is ook wel handig.
 

Waarom zou het met beleggen anders zijn?  Het enige verschil is dat er geen pre-selectie is , iedere coinflipper mag meedoen. En hoe!!
 En dat zie je dus snel in de resultaten en in de statistieken.

"The investor's chief problem - and even his worst enemy - is likely to be himself"
 Benjamin Graham 

**************************************************************************

Zo'n studie lees je dan op de voorpagina van de gazet, en heel wat uitleg op pagina's twee en drie.  Trackers kopen, diversifiëren, risico spreiden is de boodschap. Wetenschappelijk onomstotelijk bewezen.


1 pagina later komt er dan een "specialist" van deloitte vertellen dat de hutten voor de inboorlingen niet overprijsd zijn.  In een bijlage dan ne nest ex-bankiers die allen aanbevelen dat de eigen hut de beste belegging, de beste pensioenvoorziening, enz.  is. 

maar euh...
waarom zijn dan voor deze belegging plots niet vastgoedbevaks, trackers (REITs), enz. niet aan te bevelen voor die domme particulieren???    Plots wordt diversificatie en risico-spreiding en spreiding in tijd overbodig.... ???
Integendeel, nu moet de particulier opeens on margin gaan shoppen, alles in 1 object, en op 1 moment. Namelijk nu.

hihi, het "onomstotelijk" bewijs haalde niet eens de volgende pagina....
 


*****************************************************************
En geen specialist viel het op dat volgens de bezorgde NBB de grote  meerderheid der  hypotheek-bezitters méér dan 30% van hun loon spenderen aan hun lening. 
Tja.
****************************************************************

Over studies.
België/Vlaanderen heeft 1 van de lucratiefste zoniet de lucratiefste vorm van hoger onderwijs ter wereld. 
En dat terwijl het voor de student bijna niks kost, zeker in vergelijking met USA, UK, NL,...

 In geen enkel land ter wereld wordt elke euro subsidie voor het hoger onderwijs sneller en vaker terugverdiend dan in België -  gezien de hogere studies extra (bruto) inkomsten opleveren,  en die extras' gaan nagenoeg volledig naar de overheid. Merci beaucoup.
De ROIC  is gigantisch, tenminste voor de overheid. 

De hoog opgeleide betaalt de rekening, cash.  In geen enkel OECD land is het verschil in netto loon tussen onopgeleiden en hoog opgeleiden zo klein als in Belgïe. 
(geeft een nieuwe dimensie aan de stelling hierboven dat je beter geen wiskunde studeert!).


Een rationele belegger die weet wat second level thinking is - haalt z'n quasi gratis diploma af, en vertrekt meteen naar een land waar z'n diploma wel veel hoger gewaardeerd wordt.  


Gelukkig voor de overheid zijn de meeste hoogopgeleiden irrationeel en financieel analfabeet.
Die zijn dus uitsluitend bezig met het verwerven van de eigen baksteen met tuintje, liefst niet te ver van mama.
Met belastingkorting! 


************


  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten