woensdag 18 juni 2014

gezond


In de economie is het begrip "Dutch disease" een begrip. Door een plotse instroom van geld, waardeert de munt op, en gezien de productiviteit in de andere sectoren van de economie niet kan volgen,  prijzen deze sectoren zichzelf uit de markt.


Er is echter een nieuwe disease met een Nederlands tintje, ik noem het de Dutch Debt Disease.

De afgelopen 20-30 jaar is er in NL een gigantisch experiment gaande op vlak van kredietverlening voor vastgoed. Een ongeziene monetaire expansie  die ertoe geleid heeft dat Nederland zo verslaafd is geworden aan krediet, dat het nauwelijks bij een inwoner opkomt om ooit krediet terug te betalen.   Aan de exoot die het wel doet, worden blogposts en krantenartikels gewijd!

Bovendien heeft deze monetaire overvloed de prijzen van de huisvesting zo opgeblazen, dat het bijna een revolutie ontketende toen de regering de regels "verstrengde" : max 106% leenbedrag, en verplicht aflossen op 30j.    
Enkel onder deze "wurgvoorwaarden" blijft de regering de intrestbetalingen op deze  leningen zwaar subsidiëren. 
 

Nu, het land kan geen kant meer op, de banken zijn al allemaal insolvent en op 1  na genationaliseerd, en er spelen enorme belangen (banken, pensioenfondsen, woco's, ... ) om geen lucht uit de zeepbel te laten ontsnappen en tijd te winnen.
  
De lokale overheden zijn het dermate gewend dat ze bijna gratis landbouwgrond kunnen opkopen en dit voor honderd keer meer kunnen vertikken als bouwgrond,  dat ook zij niet meer zonder zeepbel kunnen.


Het ziet ernaar uit, dat China precies hetzelfde probleem gecreëerd heeft, maar dan x1000. 
Lokale overheden/partijleden pakten landbouwgrond af, gaven dit een andere bestemming, en werden op slag dollarmiljardair. 
 Projectontwikkelaars  kregen gratis geld, en ontwikkelden projecten, die leegstaan.  Toen ze geen gratis geld meer kregen, gingen ze naar schaduwbankiers en kregen daar gratis geld.  En ze bouwden verder.
Werden ook miljardair. Enz.  Je kan er haast dagelijks wat over lezen in de FT en WSJ.

OK, er kleefde theoretisch een hoge intrest aan de kredieten, doch indien die niet betaald werd, organiseert de overheid altijd een bail-out, en iedereen doet lustig voort.

Nu zijn de belangen zo groot, dat de overheid ook geen kant meer op kan. Ofwel draaien ze de kredietsluizen verder open, en wordt er vlijtig verder aan nutteloze projecten en overcapaciteit gebouwd, 

Dit is wellicht het grootste monetaire experiment dat ooit uitgevoerd werd, de broad money supply is verveelvoudigd in enkele jaren.   And counting.  

Ofwel reguleren ze zichzelf in een systeemcrisis zonder voorgaande.

Naar 't schijnt is het in Azië bijzonder belangrijk om geen gezichtsverlies te lijden. 
Ze hebben wellicht goed naar de val van de Sovjet-unie gekeken, en vastgesteld dat Gorbatsjov er niet als held uit kwam.

Ik neem dus aan dat het huidige bewind niet de geschiedenis wil ingaan als de grootste partypooper ooit.
Net als in NL zullen alle middelen aangewend worden om symptoom na symptoom te bestrijden en de schijn op te houden dat erg helemaal  geen "Dutch Debt Disease" bestaat.  

The emperor is well dressed. The music is playing. Let's dance.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten