donderdag 23 juli 2015

zoek het verschil


Blij nog iets van Taleb te horen (zie vorige post),  zijn manier van naar de wereld te kijken, blijkt toch nog veel te moeilijk voor de meesten, en dus zeker voor alle economen, haha. 

Bijvoorbeeld deze post,  gebaseerd op iets wat een beroemd econoom ooit noteerde.


Zoals Taleb uitgebreid aantoonde:  vermogen behoort tot extremistan.  Er zijn lui die 10.000x meer vermogen hebben/erven dan het gemiddelde/de mediaan.  Op wereldschaal gecalibreerd, wellicht nog vele duizenden keren meer dan dat.  Fractaal verdeeld.


Verstand&werkkracht behoren tot mediocristan.  
Er bestaan geen lui die een IQ van 10 miljoen hebben, of die  op hun eentje het werk kunnen verrichten van 100000 mensen.  IQ en werkkracht zijn "normaal" verdeeld.


Maar dat paste niet in het ideologisch kraam van Friedman, en zeker niet in het kraam van z'n volgelingen (en zelfs vele van z'n haters)

De meesten uit dat ideologisch kraam zijn nogal hevig in favor of  wat die ouwe Schot Adam Smith over welvaart en vermogen publiceerde.  
Behalve........  wat Smith vond over erfenis-tax!   

Dé manier om te weten te komen of je met een nep-liberaal te maken hebt: vraag  of ie akkoord gaat met de visie van Adam Smith over erfenis-belasting?  

Smith vond het totaal niet kunnen dat luie, domme inteelt rijkeluiskindjes (veelal adelijke grootgrondbezitters in Smiths tijd) hun hele leven lang rijkelijk konden leven van hun "rents"  
en zoveel (politieke)  invloed mochten uitoefenen zonder ooit een halve penny aan welvaart te scheppen.    Het was de taak van de overheid om dat verschil weg te belasten en te zorgen dat er een level playing field was voor elke generatie. 


Denk je dat je 1 echte liberaal zou tegenkomen op het congres van de zakkenVuLlenDe toscaanse wijnboeren, deportatiedokters,  et al ? Geen opmerkingen:

Een reactie posten